Węzły część 2

Metropolie


Metropolia to kolebka ludzkiej cywilizacji, symbol jej siły i kunsztu. To idealny przykład miejsca, gdzie dzicz została podbita, opanowana i przekształcona na użytek własny.


metropolis-tall-structure.png


Metropolia jest zwieńczeniem i punktem kulminacyjnym systemu Węzłów. Jest to największe miasto (6 poziomu) jakie gracze mogą stworzyć w tym zapomnianym świecie. Do funkcjonowania potrzebuje olbrzymiej ilości zasobów, dlatego ze względu na bliskość pozostałych Węzłów, na świecie może istnieć tylko 5 Metropolii. Co zatem oferują ?


Housing


metropolis-street.png


Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy dowiedzieć się najpierw, co oferuje cywilizacja jako całość. Każdy etap rozwoju Węzła oferuje nowe usługi i korzyści, a przełom pojawia się na 3 poziomie jego rozwoju – Wsi. Jednym z najważniejszych korzyści wynikających z rozwoju Węzła jest możliwość zamieszkania w nim i stania się jego obywatelem. Istnieją trzy główne sposoby zdobycia miejsca zamieszkania. Pierwsza to zakup nieruchomości wewnątrz miasta (in-node housing).


Budynki te należą do Węzła i rozwijają się razem z nim. Kiedy Węzeł rozwinie się do poziomu miasteczka, gracze będą mieli dostęp do małych jednopiętrowych domów, które są większe od apartamentów, a także położone bliżej centrum miasta, jednak ich liczba jest ograniczona i nie zwiększy się w przyszłości. Wraz z rozwojem miasta, nasz dom również zostanie ulepszony, a w momencie osiągnięcia przez miasto 6 poziomu – Metropolii, będzie to już sporych wielkości rezydencja. Zatem, wczesny zakup nieruchomości w Węźle, który jest jeszcze małą wsią, może być bardzo dobrą i przyszłościową inwestycją, szczególnie, że każdą tego typu nieruchomość będzie można sprzedać.


Można zatem spodziewać się, że ze względu na ograniczoną ilość wspomnianych nieruchomości w środku miasta, wszyscy będą o one celem rywalizacji między graczami. Co jednak w sytuacji, kiedy chcemy zostać obywatelami danego Węzła, a wszystkie nieruchomości są już zajęte ? Na poziomie Węzła Miasteczko i wyżej politycy będą mieli możliwość otwarcia apartamentowców. Są to typowe instancjonowane apartamenty, które można przyozdobić i umeblować według własnego gustu. Będą dostępne w różnych wielkościach oraz cenach, a ich posiadanie daje nam również obywatelstwo w mieście. Oczywiście w porównaniu do wolno stojących domów, nie będą miały żadnych dodatkowych pomieszczeń i nie są tak prestiżowe i drogie jak one, ale wciąż zapewniają wszelkie funkcje mieszkaniowe i pozwalają być obywatelami wybranego Węzła. Ich cena będzie również mocno ograniczona od liczby mieszkań już sprzedanych.


Ostatni z 3 typów miejsc zamieszkania to posiadłości, które można wybudować w dowolnym miejscu w obrębie strefy wpływów Węzła. Są dostępne od 3 poziomu rozwoju Węzła, Wioski. Są to sporej wielkości grunty, na których można budować wszelkiego rodzaju budowle. Dostępne będą między innymi: Zajazdy, tawerny, kuźnie, huty, stajnie, stodoły, młyny i wiele innych budowli, które można spotkać w małych średniowiecznych wioskach/miasteczkach. Posiadłości to miejsca, gdzie gracze mogą puścić wodze fantazji i układać różne budowle według własnego uznania bądź zapotrzebowania, a ponieważ znajdują się w obrębie strefy wpływów Węzła, dają również obywatelstwo. W porównaniu do nieruchomości wewnątrz miasta, których liczba jest stała, miejsca pod posiadłości, wraz z rozwojem Węzła będzie coraz więcej.


Typy Węzłów


metropolis-city-square.png


Jak wiadomo, do dyspozycji gracze oddane zostaną 4 typy Węzłów. Dla przypomnienia są to: Naukowe, Ekonomiczne, Militarne oraz Boskie. Każdy z nich cechuje się charakterystyczną zabudową i udostępnia różne typy budynków, z których korzyści rosną wraz z rozwojem Węzła. Ma to szczególne znaczenie na ostatnim etapie rozwoju miasta, Metropolii. Na tym etapie rozwoju miasta, różnice między poszczególnymi Węzłami (np. Boskim i Militarnym) są najbardziej widoczne i wpływają również na całą strefę wpływu Węzła.


Różne typy Metropolii dają różne premie. Na przykład Metropolia Naukowa zaoferuje szybką podróż do Węzłów w strefie jej oddziaływania. To naprawdę wartościowy bonus, biorąc pod uwagę jak bardzo ograniczone są szybkie podróże w Ashes of Creation. Zatem świat, w którym nie dostępna będzie żadna Metropolia naukowa będzie zupełnie inaczej odczuwany niż ten, w którym taka wygoda jak szybka podróż jest dostępna. Metropolia Gospodarcza, posiada również bardzo ciekawą zdolność. Jak wiemy, w grze gracze mogą wymieniać się towarami z innymi graczami tylko i wyłącznie w obrębie tego samego Węzła (zatem znany wszystkim typowy auction house ogranicza się tylko do miejsca naszego zamieszkania). Jednak, Metropolia Gospodarcza pozwala nam wybudować większy rynek, który łamie tę zasadę i integruje się ze wszystkimi Węzłami w ich strefie oddziaływania. Podobna sytuacja ma miejsce przy Metropoliach Militarnych i Boskich, które również będą łamać pewne światowe konwencje i znacząco wpływać na grę. Podsumowując w momencie, kiedy jakieś miasto osiągnie poziom Metropolii, wszystko wokół nas drastycznie się zmieni.


Wraz z tymi zaletami poszczególne typy Węzłów, określają również ich rodzaj rządu. Najbardziej tradycyjny rząd posiada Węzeł typu Naukowego - umożliwia obywatelom zebranie się i wybór ich liderów. Typ Boski, przydziela swoich liderów na podstawie wykonywanych przez graczy misji skupiających się na bezpośredniej pomocy innym i ich węzłom, a także zadania, które dowodzą ich wiary i poświęcenia. Rządy typu ekonomicznego prowadzone są przez elitarną oligarchię. W tym przypadku pozycję można kupić, ale również sprzedać, więc jeśli chcesz dowodzić Węzłem Ekonomicznym, upewnij się, że twoja sakiewka jest cięższa niż u konkurencji. Wreszcie Węzeł militarny. Tutaj prawo do rządzenia rozstrzyga się poprzez walkę. Tylko wielki wojownik jest godzien przewodzić takiej metropolii, a przy stanowisku utrzyma się tak długo, aż nie pojawi się lepszy od niego.


Po zdobyciu władzy, liderzy mają wiele do zrobienia. Poza podstawowymi usługami świadczonymi przez Węzeł, liderzy muszą wybrać, jakie dodatkowe budynki powinny zostać wybudowane. Oznacza to, że od samego początku powinni mieć jasny plan do czego będą dążyć i co chcą osiągnąć. Niektóre z budynków mogą zwiększyć zakres usług oferowanych mieszkańcom, czy rozszerzyć dostępny w mieście rynek. Są również takie, które zwiększając potencjał obronny miasta w przypadku oblężenia. Miejsce na budynki jest ograniczone, więc przywódca miasta będzie musiał wybrać opcje, które zapewnią mieszkańcom miasta najlepsze profity. Jednak nic nie ma za darmo, dlatego też przywódca będzie musiał opodatkować mieszkańców, aby zapewnić miastu stabilność i płynność finansową. Wymagana będzie tu jednak pewna rozwaga, gdyż za wysokie podatki odstraszą mieszkańców, a zbyt niskie nie pozwolą Węzłowi się utrzymać. Przywódca będzie miał również możliwość utworzenia szlaków handlowych i podpisania umów z innymi Węzłami.


Wszelkie profity pochodzące z Metropolii otrzymują wyłącznie jego obywatele. W końcu to oni płacą podatki, dzięki którym Metropolia rozwija się i daje coraz to lepsze korzyści. Ponadto obywatele mogą zyskać tytułu w zależności od swojej pozycji w społeczeństwie. Większość z nich zarezerwowanych jest dla tych, którzy zamieszkują Metropolię najdłużej. Jednak pozostali, a w szczególności nowi mieszkańcy również będą mogli wspiąć się na szczyt, nieważne czy wysiłkiem, czy podstępem. Tylko obywatele mogą być częścią rządu w mieście i brać udział w różnych procesach wyborczych. Jeżeli rząd udostępni obywatelom rynek, będą oni mogli wykupywać tam stragany (na określony czas) i płacić oczywiście podatki ze sprzedawanych tam dóbr.


Destrukcja


metropolis-zone.png


W Ashes of Creation, wszystko co zostało zbudowane, może zostać zniszczone i Metropolie nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Jednak im wyższy poziom Węzła tym większego wysiłku będzie wymagało zniszczenie go lub nawet zaczęcie oblężenia. Oznacza to, że zniszczenie Metropolii będzie wydarzeniem na skalę całego serwera i będzie niezwykle trudnym, a wręcz epickim wyzwaniem. Jednak niezależnie od powodzenia lub porażki, takie przedsięwzięcie miało będzie wpływ na wszystkich graczy, a w szczególności tych, którzy będą brali w nim udział. W sytuacji, kiedy Metropolia zostanie zniszczona, albo wręcz zrównana z ziemią, znikają również wszelkie globalne korzyści, które dawała. Taka sytuacja daje również szansę pobliskim Węzłom na rozwój i zastąpienie starej Metropolii nową. Gdy jednak operacja nie powiedzie się, a Metropolia zostanie obroniona, status quo będzie trwał, a napastnicy będą musieli po raz kolejny przygotować się to oblężenia (jeżeli będą w stanie).