Terms Of Use

 1. Warunki użytkowania forum

  Poniżej zostały zamieszczone najważniejsze informacje i warunki korzystania z forum, w tym również o ochronie danych osobowych dostosowane do nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

  1. Crownindarkness.com nie przetwarza danych użytkowników w celach reklamowych (mailingi, profilowanie reklam).
  2. Crownindarkness.com nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim w celach reklamowych (mailingi,) ani też nie planujemy rozpoczynania takich praktyk.
  3. Crownindarkness.com jest społecznością zrzeszającą graczy i wielbicieli gier MMO (Massive Mutiplayer Online).
  4. Crownindarkness.com jest przede wszystkim platformą wykorzystywaną do wymiany informacji, wrażeń i doświadczeń z gier MMO wewnątrz naszej społeczności.
  5. Aby dołączyć do społeczności Crown in Darkness niezbędne jest aktywne konto na forum oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (napisanie podania w odpowiednim dziale forum).

  Informuję o tym ze względu na to, że pomimo wykorzystywania adresów e-mail wyłącznie do wysyłania powiadomień z portalu, aby takowe otrzymywać, należy będzie potwierdzić możliwość przetwarzania informacji akceptując niniejszy regulamin.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  § 1.
  [Postanowienia ogólne]

  1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Forum i Społeczności crownindarkness.com, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
  2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

  § 2.
  [Definicje]

  Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  1. Administrator – Przemysław Kasztelaniec posługujący się Nickiem na forum „Valantor”
  2. Forum – forum społeczności Crown in Darkness dostępny poprzez sieć internet z domeny www.crownindarkness.com.
  3. Strony – Administrator i Użytkownik.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie na Forum w sposób wskazany w Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika.
  5. Członek społeczności - osoba fizyczna, która nie tylko zarejestrowała się na forum ale również dołączyła do naszej zamkniętej społeczności graczy.

  § 3.
  [Ochrona danych osobowych]

  1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
  3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  a. adres poczty elektronicznej (widoczny tylko z poziomu panelu administracyjnego)
  b. numer IP (widoczny tylko z poziomu panelu administracyjnego)
  c. nick

  Warunkiem dołączenia do społeczności graczy Crown in Darkness jest wypełnienie podania (formularza zgłoszeniowego). Nie wymaga on podania żadnych danych osobowych, za wyjątkiem pozycji, w której użytkownicy mogą napisać coś o sobie (np. informacje o hobby czy zainteresowaniach, które mogą być wspólne z pozostałymi użytkownikami forum). Ilość podanych przez nich danych i ich rodzaj są dobrowolne i dostępne dla wszystkich Członków społeczności Crown in Darkness. Ponadto we wzorze podania jest zamieszczona czytelna i dobrze wyeksponowana część regulaminu przypominająca, że zaakceptował on regulamin i warunki użytkowania forum oraz, że wszelkie podane przez niego informacje będą przetwarzane w obrębie forum do, którego mają dostęp wyłącznie członkowie społeczności Crown in Darkness.

  4. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na publikowanie w obrębie forum wszelkich informacji zawartych w jego wiadomościach (postach) na forum. Dostęp do nich mają pozostali członkowie społeczności Crown in Darkness oraz zarejestrowani Użytkownicy forum.
  5. Dane osobowe (adres e-mail oraz numer IP) będą przechowywane przez okres do czasu dezaktywacji konta Użytkownika.
  6. Pozostałe dane, takie jak wiadomości, posty, czy tematy zamieszczone przez użytkownika na forum (przez okres od rejestracji do dezaktywacji konta), pozostaną na forum w nienaruszonym stanie, nawet jeżeli konto z którego zostały napisane zostanie usunięte lub dezaktywowane. Ma to na celu zachowanie ciągłości i spójności zamieszczonych na forum informacji i dyskusji.
  6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów forum i społeczności.
  7. Forum nie posiada funkcji newslettera, a adresy e-mail użytkowników wysyłane są wyłącznie przez system forum w celu potwierdzenia rejestracji lub w przypadku wysłania powiadomienia o otrzymaniu wiadomości na forum. Adresy e-mail Użytkowników są dostępne wyłącznie z poziomu panelu administracyjnego i nie są udostępnione w żadnej formie innym Użytkownikom forum. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia dezaktywacji lub usunięcia konta przez Użytkownika lub Administratora forum.
  8. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów prawidłowego funkcjonowania forum następuje przez Akceptację niniejszych Warunków Użytkowania Forum w trakcie rejestracji oraz przy każdej jego modyfikacji. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie wysyłając wiadomość do Administratora Forum.
  9. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje o zmianach na forum lub ważne ogłoszenia dotyczące społeczności do której należą, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

  §4.
  [Uprawnienia Użytkownika]

  1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu. (Brak wyrażenia zgody skutkuje automatyczną dezaktywacją konta)
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania.
  6. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

  §5.
  [Techniczna ochrona danych]

  1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
  2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
  3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  §6.
  [Polityka cookies]

  1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
  2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  a. „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  b. "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  c. „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  d. „funkcjonalne” - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  e. “integracyjne” - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
  4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

  §7.
  [Kontakt]

  1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
  2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części, za wyjątkiem tych wymienionych w: § 3. pkt 6.
  3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: valantor@outlook.com lub za pośrednictwem systemu konwersacji na forum.

(Last update: 18 Maj 2018, 18:46)